Svet Nekretnine - Novi Sad, Ilije Birčanina 3 lokal 3.

+381 64 01 01 063 +381 64 1069 044AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINA SVET NEKRETNINE, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Ilije Birčanina br.3 lok 3, 21000 Novi Sad, matični broj: 61733248; PIB: 104619414 (u daljem tekstu: Agencija za promet nekretnina svet nekretnine) obradu podataka o ličnosti tretira vrlo ozbiljno, prema svim podacima o ličnosti ponaša se odgovorno i odlučna je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu: Zakon).